Layer 5

 

Världsarvet Höga Kusten

 
   Höga Kusten är fr.o.m. år 2000 ett världsarvsområde, bl.a. på grund av sin intressanta geologi. När den senaste inlandsisen var som tjockast, ca. 3 km. låg dess centrum i Höga Kusten-området. När isen började smälta för ungefär 20000 år sedan, började landet höja sig. Som mest var jordskorpan 800 m lägre än idag.
   Sedan isen smält och havet började bearbeta landskapet har landhöjningen varit 286 meter och höjningen fortsätter. Just nu stiger marken med 8 mm per år.
 
    Sverige har varje landskap sin speciella landskapssten och i Ångermanland är det Nordingrågraniten som blivit utvald att representera landskapet.
 
Se vårt specialdesignade Världsarvssmycke här.