Layer 5

 

Bergarter

 
Om bergarterna
   Höga Kusten har en mycket unik och intressant geologi.
   Berggrunden består av ca 12 olika bergarter som t.ex Gråvacka, Gabbro, Anortosit, Monzonit, Sandsten, Diabas, Nordingrågranit mm.
   De äldsta bergarterna är knappt 1,9 miljarder år gamla medan de yngre bildades för ca1,2 miljarder år sedan.
   Denna mångfald av bergarter utgör grunden för det särpräglade landskapet som Höga Kusten representerar.
 
   Landskapet är också starkt påverkat av den snabba landhöjningen efter den senaste istiden som tog slut för 10000 år sedan, då hela Skandinavien låg under ett 3 km tjock istäcke och landet var nedpressat 800 meter.
   Denna effekt var störst i Höga Kustenområdet. Landhöjningen pågår fortfarande och är idag 8 mm / år. På grund av detta är nu Höga Kusten ett naturvärldsarvsområde.
 

 

Klicka på bilderna för att se förstoring.
02230059x.jpg (264128 bytes)
Anortosit

1550 miljoner år

02230060x.jpg (275191 bytes)
Labradorit

1550 miljoner år

02230061x.jpg (270400 bytes)
Gabbro

1550 miljoner år

02230062x.jpg (292346 bytes)
Nordingrågranit

1550 miljoner år

02230063x.jpg (264944 bytes)
Revsundsgranit

1745 miljoner år

02230064x.jpg (222572 bytes)
Diabas, spräcklig

1215 miljoner år

02230066x.jpg (282502 bytes)
Diabas, svart

1215 miljoner år

02230065x.jpg (267038 bytes)
Monzonit

1550 miljoner år